DARBUOTOJAI

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
© 2010 - 2012 m. m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1
Nijolė Kristina Grubliauskienė
Direktorė
2
Ramutė Cicinienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3
Birutė Kavaliauskienė
Vyr. buhalterė
4
Aušrinė Lapaitė
Sekretorė
5
Renata Jakovenko
Ūkio reikalų vedėja
6
Daiva Galdikienė
Meninio ugdymo pedagogė
7
Ilona Mieliulienė
Meninio ugdymo pedagogė
8
Skirmantė Barbšienė
Judesio korekcijos pedagogė
9
Jurgita Grasilda Žukauskienė
Bendrosios praktikos slaugytoja
10
Daiva Aleksejevienė
Bendrosios praktikos slaugytoja
11
Aldona Kaštaljanovienė
Auklėtoja / priešmokyklinio ugdymo pedagogė
12
Asta Gaučienė
Auklėtoja
13
Reda Simaitienė
Logopedė
14
Danguolė Macijauskienė
Auklėtoja
15
Žydrė Martinkienė
Auklėtoja
16
Aurelija Montrimienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
17
Silvija Zeleckienė
Auklėtoja
18
Jolanta Endriuškienė
Auklėtoja
19
Izolda Jucikaitė
Auklėtoja
20
Jolanta Pašilienė
Auklėtoja
21
Danutė Senkienė
Auklėtoja
22
Ona Mikulskienė
Auklėtoja
23
Adelė Zelskienė
Auklėtojos padėjėja
24
Jurgita Jakubauskienė
Auklėtojos padėjėja
25
Regina Daračienė
Auklėtojos padėjėja
26
Dalia Vasiliauskienė
Auklėtojos padėjėja
27
Vitalija Bendžiuvienė
Auklėtojos padėjėja
28
Valerija Grodeckienė
Auklėtojos padėjėja
29
Violeta Rupeikienė
Maisto sandėlininkė
30
Marytė Zubienė
Virėja
31
Rimutė Stasiulienė
Virėja
32
Jonas Norkus
Kiemsargis
33
Linas Aleksiūnas
Patalpų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas
34
Daiva Ostapčiuk
Auklėtojos padėjėja
35
Janina Skruibienė
Pagalbinė darbininkė

DARBUOTOJAI
Eil.Nr.
Vardas pavardė
Išsilavinimas, mokslinis laipsnis
Kvalifikacinis laipsnis
Užimamos pareigos
1.
Nijolė Kristina Grubliauskienė
Aukštasis (ŠPI)
II vadovo kategorija
Direktorė
2.
Ramutė Cicinienė
Aukštasis (ŠPI)
II vadovo kategorija
Direktorės pavaduotoja ugdymui
3.
Jolanta Pašilienė
Aukštasis (ŠPI)
Auklėtoja - metodininkė
Auklėtoja
4.
Aldona Kaštaljanovienė
Aukštasis (ŠPI)
Auklėtoja – metodininkė
Auklėtoja
5.
Danguolė Macijauskienė
Aukštasis (ŠPI)
Auklėtoja– metodininkė
Auklėtoja
6.
Silvija Zeleckienė
Aukštasis (ŠPI)
Auklėtoja – metodininkė
Auklėtoja
7.
Žydrė Martinkienė
Aukštasis (ŠPI)
Auklėtoja - metodininkė
Auklėtoja
8.
Izolda Jucikaitė
Aukštasis (ŠPI)
Magistras (KU)
Auklėtoja - metodininkė
Auklėtoja
9.
Asta Gaučienė
Aukštasis (ŠPI)
Auklėtoja - metodininkė
Auklėtoja
10.
Jolanta Endriuškienė
Aukštasis (KU)
Bakalauras (KU)
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
11.
Danutė Senkienė
Aukštasis (ŠPI)
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
12.
Ona Mikulskienė
Aukštesnysis (KPM)
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
13.
Aurelija Montrimienė
Aukštasis (ŠPI)
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja

SPECIALISTAI
Eil.Nr.
Vardas pavardė
Išsilavinimas, mokslinis laipsnis
Kvalifikacinis laipsnis
Užimamos pareigos
1.
Daiva Galdikienė
Aukštasis (KU)
Metodininkė
Meninio ugdymo pedagogė
2.
Ilona Mieliulienė
Aukštasis (KU)
Bakalauras (KU)
Vyr. muzikos vadovė
Auklėtoja - metodininkė
Meninio ugdymo mokytoja
3.
Skirmantė Barbšienė
Aukštasis (KU)
Magistras (KU)
Vyr. auklėtoja
Judesio korekcijos pedagogė
4.
Reda Simaitienė
Aukštasis (ŠU)
Bakalauras
Logopedė
Logopedė