Paslaugos

Prašymai

Rinkmenos
TEIKIAMOS PASLAUGOS


  • Logopedo, kuris tiria naujai atėjusių vaikų kalbos išsivystymo lygį, analizuoja kalbos sutrikimus, teikia siūlymus skirstant vaikus į pogrupius pagal vaikų kalbos sutrikimo pobūdį, protinį pajėgumą ir amžių. Logopedas kasdien organizuoja individualias ir grupines logopedines pratybas, kurių metu lavinamas vaikų artikuliacinis aparatas, kalbinis kvėpavimas, foneminė klausa, nekalbiniai procesai ir kt.

  • Bendrosios praktikos slaugytojo, kuris organizuoja vaikų maitinimą, vertina vaikų sveikatos rodiklius, vykdo sveikatos priežiūrą, ruošia ataskaitas, teikia konsultacijas pedagogams ir tėvams. Stebi reabilitacinės kūno kultūros pratybose vaikų sveikatos būklę.

  • Masažisto, kuris teikia masažo paslaugas vaikams su ortopediniais susirgimais, reabilitacijai po kvėpavimo takų ligų. Procedūrose naudoja vibracines kojų voneles, kurios teigiamai veikia limfagyslių, kraujagyslių, raumenų ir nervų sistemas, didina raumenų tonusą.

  • Judesio korekcijos pedagogo, kuris lavina vaiko fizines savybes (jėgą, lankstumą, ištvermę, vikrumą). 2 kartus per metus vertina vaikų fizinio lavėjimo lygį, ruošia individualias programas, teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinius sutrikimus.

  • Meninio ugdymo pedagogo, kuris organizuoja dailės ugdymą, skatina vaikų saviraišką, sudaro sąlygas vaikams eksperimentuoti su dailės priemonėmis ir medžiagomis, ieškoti, pajusti dailės ryšį su gyvenimu, pritaikyti žinias kasdieninėje veikloje.

  • Taip pat įstaigoje teikiamos tėvų inicijuotos (mokamos) choreografijos, anglų kalbos, keramikos ugdymo, bei vaidybos paslaugos.
© 2010 - 2012 m. m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
PASLAUGOS