STRUKTŪRA


© 2010 - 2012 m. m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Valdymo struktūra

Vadovas

Darbuotojai

Priimamasis
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ĮSTAIGOS TARYBA
EIL.
NR.
VARDAS, PAVARDĖ
PAREIGOS
PASTABOS
1.
Danguolė
Macijauskienė
auklėtoja
įstaigos tarybos pirmininkė
2.
Nijolė
Grubliauskienė
direktorė
narys
3.
Ramutė
Cicinienė
direktorės pavaduotoja ugdymui
sekretorė
4.
Žydrė
Martinkienė
auklėtoja
narys
5.
Renata
Jakovenko
ūkio dalies vedėja
narys
6.
Dalia
Vasiliauskienė
auklėtojos padėjėja
narys
7.
Dalia Dragašiūtė – Kunickienė
Tėvų atstovas
narys

MOKYTOJŲ TARYBA
EIL.
NR.
VARDAS, PAVARDĖ
PEDAGOGINĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
PAREIGOS
PASTABOS
1.
Nijolė
Grubliauskienė
auklėtoja metodininkė
direktorė
Mokytojų tarybos pirmininkė
2.
Izolda
Jucikaitė
auklėtoja metodininkė
auklėtoja
sekretorė
3.
Ramutė
Cicinienė
auklėtoja metodininkė
direktorės pavaduotoja ugdymui
tarybos narė
4.
Ona
Mikulskienė
vyr.auklėtoja
auklėtoja
tarybos narė
5.
Aurelija
Montrimienė
vyr. auklėtoja
priešmokyklinio ugdymo pedagogė
tarybos narė
6.
Ilona
Mieliulienė
mokytoja metodininkė,
vyr. muzikos vadovė
meninio ugdymo mokytoja
tarybos narė
7.
Asta
Gaučienė
auklėtoja metodininkė
auklėtoja
tarybos narė
8.
Danguolė
Macijauskienė
auklėtoja metodininkė
auklėtoja
tarybos narė
9.
Silvija Zeleckienė
auklėtoja metodininkė
auklėtoja
tarybos narė
10.
Danutė
Senkienė
vyr. auklėtoja
auklėtoja
tarybos narė
11.
Žydrė
Martinkienė
auklėtoja metodininkė
auklėtoja
tarybos narė
12.
Jolanta
Pašilienė
auklėtoja metodininkė
auklėtoja
tarybos narė
13.
Aldona Kaštaljanovienė
auklėtoja metodininkė
Auklėtoja / priešmokyklinio ugdymo pedagogė
tarybos narė
14.
Reda Simaitienė
logopedė
logopedė
tarybos narė
15.
Daiva
Galdikienė
auklėtoja metodininkė
meninio ugdymo pedagogė
tarybos narė
16.
Jolanta
Endriuškienė
vyr. mokytoja
auklėtoja
tarybos narė
17.
Skirmantė
Barbšienė
vyr. auklėtoja
judesio korekcijos pedagogė
tarybos narė

TĖVŲ TARYBA
EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ
GRUPĖ
1.
Mindaugas Kairys
,,Sviedinukų“ grupės atstovė
2.
Raimondas Bilotas
,,Delfinukai“ grupės atstovas
3.
Dalia Dragašiūtė - Kunickienė
,,Vaivorykštės“ grupės atstovė
4.
Lina Zinčiukaitė
,,Saulutės“ grupės atstovė
5.
Jolanta Jonikienė
,,Banginukų“ grupės atstovė
6.
Valdas Gasiūnas
,,Voveriukų“ grupės atstovas

METODINĖ TARYBA
EIL.
NR.
VARDAS, PAVARDĖ
PEDAGOGINĖ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
PAREIGOS
PASTABOS
1.
Nijolė
Grubliauskienė
auklėtoja metodininkė
direktorė
metodinės tarybos narė
2.
Ramutė
Cicinienė
auklėtoja metodininkė
direktorės pavaduotoja ugdymui
metodinės tarybos pirmininkė
3.
Ilona Mieliulienė
mokytoja metodininkė,
vyr. muzikos mokytoja
meninio ugdymo mokytoja
tarybos narė
4.
Aldona Kaštaljanovienė
auklėtoja metodininkė
Auklėtoja / priešmokyklinio ugdymo pedagogė
tarybos narė
5.
Daiva Galdikienė
auklėtoja metodininkė
meninio ugdymo pedagogė
tarybos narė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGŲ) ATESTACIJOS KOMISIJA
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Darbovietė, pareigos, kvalifikacinė kategorija
Pastabos
1.
Aušra Dragašienė
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Steigėjo deleguota atstovė
2.
Ramutė Cicinienė
Darželio ,,Gintarėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininkė
3.
Jolanta Pašilienė
Auklėtoja metodininkė
Mokytojų tarybos atstovė
4.
Aldona Kaštaljanovienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Mokytojų tarybos atstovė
5.
Žydrė Martinkienė
Auklėtoja metodininkė
Darželio ,,Gintarėlis“ tarybos atstovė
6.
Ina Vasiliauskienė
Ugdytinio mama
Tėvų tarybos atstovė
7.
Tomas Raibys
Ugdytinio tėvas
Tėvų tarybos atstovas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
Dalyviai
1. .
Ramutė Cicinienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
VGK pirmininkas
2.
Reda Simaitienė
Logopedė
VGK pirmininko pavaduotojas
3.
Danutė Senkienė
„Sviedinukų“ grupės auklėtoja
VGK narys
4.
Jolanta Endriuškienė
„Voveriukų“ grupės auklėtoja
VGK narys
5.
Žydrė Martinkienė
„Saulutė“ grupės auklėtoja
VGK narys
6.
Daiva Aleksejevienė
Bendrosios praktikos slaugytoja (masažistė)
VGK narys
7.
Jurgita Grasilda Žukauskienė
Bendrosios praktikos slaugytoja
VGK narys

SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ
Eil. Nr
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Skirmantė Barbšienė
judesio korekcijos pedagogė
2.
Aušrinė Lapaitė
sekretorė